Još niste odabrali upravnika ili niste zadovoljni sa postojećim ?

Pod upravljanjem zgradom podrazumevaju se svi organizacioni poslovi i aktivnosti koje kontinuirano obavlja izabrano ili postavljeno lice u svrhu rukovođenja zgradom.

Poslovi upravnika zgrade su da:

 

-zastupa i predstavlja stambenu zajednicu;

-podnosi prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica;

-podnosi prijavu za registraciju pravila vlasnika u skladu sa članom 17.stav 8 zakona;

-ističe rešenje o registraciji Stambene zajednice na vidno mesto u zgradi;

-vrši popis posebnih,zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje;

-uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova ,vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup;

-izvršava odluke Stambene zajednice;

-na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice,u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje,vođenje i gašenje tekućih računa;

-predlaže skupštini Stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji.

-organizuje radove hitnih intervencija;

-organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade

-vodi evidenciju o prihodima i rashodima Stambene zajednice;

-podnosi skupštini Stambene zajednice izveštaj o radu

-stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade

-prima prijave kvarova ili drugih problema

-na osnovu primljene prijave obavestava nadležni organ o problemu

-evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema;

-predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajednićkih delova zgrade;

Pozovi odmah